Логін:
Пароль:
 


Архів подій


 

українською мовою / на русском языке

Консультує НСПП: Захист прав працівників у сфері охорони праці

 
 
У сучасний період проблема забезпечення прав людини має всесвітнє значення. В умовах становлення демократичної, соціальної, правової держави, соціально-орієнтованої ринкової економіки проблема забезпечення поваги і додержання прав людини набула глобальних масштабів і на національному рівні, в тому числі в основній сфері життєдіяльності людини – сфері праці.

Охорона праці як інститут трудового права є сукупністю правових норм, що регулюють відносини з охорони життя, здоров’я та працездатності шляхом встановлення безпечних і нешкідливих умов праці. До цього інституту входять норми, що становлять собою загальні вимоги охорони праці; профілактичні норми, що спрямовані на попередження виникнення виробничого травматизму і професійних захворювань; норми, які встановлюють обов’язки роботодавців та працівників з питань охорони праці; норми, що містять додаткові заходи охорони праці окремих категорій працівників.

Охорона праці розглядається як своєрідна система законодавства. Найважливіші норми, що регулюють питання охорони праці, передбачені в Конституції України, КЗпП України, Законі України "Про охорону праці".

Особливістю законодавства України про охорону праці є те, що значна частина питань з охорони праці регулюється локальним нормативним актом, прийнятими на конкретному підприємстві, в установі, організації. Порядок їх прийняття встановлюється централізованим законодавством.

Важливе значення у захисті прав працівників на охорону праці на підприємстві, в установі, організації має колективний договір.

Зобов’язання сторін колективного договору з питань охорони праці передбачає в собі систему інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці, їх доведення до нормативних, запобігання виникненню виробничого травматизму і професійних захворювань, зменшення факторів шкідливого впливу на організм працюючих та скорочення кількості робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці, зростання культури виробництва. Такі заходи можуть бути викладені у вигляді додатка до колективного договору.

Якщо говорити про гарантії захисту прав працівників на охорону праці, то законодавство України встановлює загальні гарантії права на безпечні та нешкідливі умови праці, які надаються всім працівникам, а також передбачає додаткові гарантії для певних категорій працівників, що зумовлено підвищеними вимогами охорони їх здоров’я. До таких категорій належать працівники, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах праці, неповнолітні особи, жінки, особи з пониженою працездатністю та інші.

Важливою гарантією захисту права працівника на охорону праці є надання працівнику інформації про умови праці на підприємстві і, зокрема, на робочому місці. Крім загальних питань з охорони праці, роботодавець має проінформувати громадянина про наявні чи можливі на майбутньому робочому місці шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які ще не усунені. Водночас роботодавець повинен повідомити майбутнього працівника про можливі шкідливі, негативні наслідки впливу виробничих факторів на його здоров’я та ознайомити його з правом на відповідні пільги і компенсацію за роботу в таких умовах.

Згідно зі ст. 5 Закону України "Про охорону праці" умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці. Тому у разі якщо включаються до його змісту умови, що можуть погіршити правове становище працівників порівняно із законодавством про охорону праці, вони визнаються такими що недійсні.

Законодавством України передбачено гарантії у випадках виникнення загрози життю і здоров’ю працівників, нестворення роботодавцями відповідних умов праці, що забезпечують їх безпеку та гігієну.

До таких належать право працівника відмовитися від виконання роботи у разі виникнення виробничої ситуації, що загрожує життю і здоров’ю, право працівника розірвати трудовий договір з власної ініціативи, встановлення юридичної відповідальності роботодавця за порушення законодавства про охорону праці. Зазначені гарантії відображають зміст одного з державних принципів у сфері охорони праці – пріоритету життя і здоров’я працівників та повної відповідальності роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці. Отже, життя та здоров’я людини та її права у сфері застосування праці є чи не найважливішим.

Підсумовуючи, слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку України як соціальної, правової, демократичної держави питання забезпечення реалізації природних прав людини є одним з найактуальніших. Право на працю є, безперечно, невід’ємним правом людини, без якого неможливо уявити її існування ані в фізичному, ані в соціальному плані. Тому захист цього права повинен займати одне з найпріоритетніших місць в переліку цілей державної політики.


С.В. Ткачук,

головний спеціаліст

відділення НСПП в Запорізькій області


Потенциал Информ


03.01.2019
 
Версия для печати
Отправить другу
В начало
 
 

Читайте нас на FACEBOOK


Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізької областіАгентство Промышленных Новостей


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням в якості джерела ЗОСППР «Потенціал». Передрук матеріалів в мережі тільки з прямим гіперпосиланням на http://www.potencial.org.ua
Проверка сайта