Логін:
Пароль:
 


Архів подій


 

Роботодавці » Територіальна угода

Територіальна угода

між Запорізькою міською радою, Запорізьким обласним союзом промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» та Запорізькою обласною радою профспілок на 2012-2014 роки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Територіальна угода (далі – Угода) укладена між Запорізькою міською радою, Запорізьким обласним союзом промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» та Запорізькою обласною радою профспілок (далі – Сторони), від імені яких повноважними представниками проведені колективні переговори і погоджені положення цієї Угоди.

1.2. Угода укладена з метою консолідації зусиль Сторін, спрямованих на забезпечення зростання економіки міста, створення кращих умов для збереження й розвитку трудового потенціалу міста, підвищення життєвого рівня його населення як необхідної умови для досягнення громадської злагоди в суспільстві, шляхом узгодження соціально-економічних інтересів Сторін на принципах соціального діалогу.

1.3. Сторони визнають Угоду як правовий акт соціального партнерства, який визначає узгоджені норми та дії Сторін щодо забезпечення соціально-економічних гарантій для працівників та роботодавців і регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин між працівниками та роботодавцями на міському рівні.

Реалізація Угоди здійснюється з урахуванням прогнозних показників розвитку міста, визначених Програмою економічного і соціального розвитку міста Запоріжжя на відповідний рік.

1.4. Положення Угоди розповсюджуються на підприємства (організації, установи) незалежно від форм власності, що діють на території міста. Її положення діють безпосередньо, є обов'язковими для виконання всіма суб’єктами в місті у відповідності до чинного законодавства.

1.5. Норми Угоди, економічні, трудові, соціальні права та гарантії, що вона містить, не можуть бути нижчими за відповідні їм у Генеральній, Регіональній, галузевих угодах і законодавстві України.

Вони мають бути обов’язковими для використання на виробничому рівні як мінімальні під час укладення колективних договорів і не можуть бути змінені в сторону зменшення соціально-економічної захищеності працівників, а виходячи з можливостей підприємства (установи, організації), можуть їх перевищувати.

1.6. Жодна із Сторін не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих на себе зобов’язань протягом встановленого терміну дії Угоди. Угода залишається чинною у випадках зміни складу, структури, найменування органів, від імені яких її укладено.

При здійсненні структурної перебудови економіки територіальної громади, реорганізації Сторін, що підписали Угоду, повноваження та обов’язки переходять до правонаступника відповідної Сторони.

1.7. Зміни і доповнення до Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін після попередніх консультацій та переговорів.

1.8. Угода набирає чинності з дня підписання та діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди.

ІІ. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА, МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

2.1. У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА

Сторони домовилися:

2.1.1. Вважати пріоритетом промислової політики міста підтримку та розвиток вітчизняного виробництва, суб'єктів малого підприємництва, захист прав та законних інтересів запорізьких виробників товарів, робіт та послуг, що сплачують податки у м.Запоріжжя.

2.1.2. Вживати заходів, спрямованих на зростання обсягів виробництва та реалізації суб’єктів господарювання міста, покращання їх фінансового стану, збільшення надходжень до місцевого бюджету, як основної умови для забезпечення самодостатності розвитку економіки міста, підвищенняфінансової самостійності міста.

2.1.3. Здійснювати формування Програм економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2012, 2013, 2014 роки, вносити зміни і доповнення до них з урахуванням пропозицій, наданих Сторонами угоди.

2.1.4. Сприяти залученню кредитних і інших коштів національних та іноземних інвесторів у розвиток підприємств міста усіх форм власності.

2.1.5. З метою недопущення штучного підвищення цін і тарифів, за необхідності, звертатися до відповідних центральних (територіальних) органів виконавчої влади з питань контролю за цінами про проведення експертизи цін і тарифів на продукцію та послуги природних монополій, які реалізують або надають їх підприємствам-виробникам. Інформувати населення міста через міські засоби масової інформації про результати цієї роботи.

2.1.6. Здійснювати підтримку запорізьких товаровиробників шляхом організації та проведення тематичних виставок та ярмарків, надання допомоги в розповсюдженні інформації про конкурентоспроможні товари, що виробляються.

2.1.7. Сприяти впровадженню суб'єктами господарювання міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу.

2.1.8. Сприяти забезпеченню місцями на ринках міста товаровиробників з метою забезпечення населення міста більш дешевими продуктами харчування.

2.1.9. Cприяти підприємству УПП УТОГ в отриманні замовлень на виготовлення продукції для державних потреб України та надавати допомогу в пошуку та освоєнні нових виробів у співпраці з іншими підприємствами міста.

2.1.10. Спільно з учасниками соціального діалогу проводити зустрічі з керівниками підприємств, на яких мають місце негативні соціально-економічні тенденції, готувати висновки та пропозиції до відповідних органів.

Запорізька міська рада та Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» зобов’язуються:

2.1.11. Сприяти розширенню та розвитку міжрегіональних економічних та виробничих зв’язків, насиченню споживчого ринку якісними товарами та послугами.

2.1.12. Вживати заходів, спрямованих на формування в місті сприятливого інвестиційного клімату та механізмів підтримки науково-промислового комплексу міста.

2.1.13. Сприяти удосконаленню мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до структурних змін та перспектив розвитку галузей економіки міста, надавати допомогу в отриманні підприємствами ліцензій на проведення професійно-технічної підготовки працівників.

2.1.14. Сприяти об’єктивному визначенню обсягу відшкодування витрат підприємствам транспорту за безоплатне перевезення пільгових категорій громадян міста. Здійснювати контроль за станом надходження субвенцій з державного бюджету.

Вживати заходів щодо отримання у повному обсязі з державного бюджету субвенції на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

...Повний текст Угоди


 

Читайте нас на FACEBOOK

Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізької областіАгентство Промышленных Новостей


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
Современный бизнес центр Сенатор предлагает аренду комфортных офисов
Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням в якості джерела ЗОСППР «Потенціал». Передрук матеріалів в мережі тільки з прямим гіперпосиланням на http://www.potencial.org.ua
Проверка сайта