Логін:
Пароль:
 


Архів подій


 

Інформаційно-маркетингова підтримка малого бізнесу » Захист інтересів малого та середнього бізнесу

Союз активно лобіював відновлення на законодавчому рівні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для ма­лого підприємництва, яка була скасована з ініціативи Уряду у 2005 році. Спільними зусиллями за підтримки Президента Ук­раїни її вдалося повернути.

Союз ініціював внесення змін до діючого законодавства щодо збільшення граничної чисельності працюючих на малих вироб­ничих підприємствах до 100 осіб та обсягу річного доходу до 1,5 млн. євро, а також розробку та прийняття Законів України щодо спрощеної системи реєстрації суб'єктів малого підприємниц­тва за принципом «єдиного вікна» та пріоритетності малих ви­робничих, наукових та сільськогосподарських підприємств, За­конів «Про кооперацію» (єдиного для всіх видів кооперативів), «Про мікрокредитування малого підприємництва небанківськими установами», «Про систему фрайчайзінгу», Постанов Ка­бінету Міністрів України щодо заборони створення при фіскаль­них органах госпрозрахункових підрозділів з надання платних послуг суб'єктам підприємництва. В підготовці цих заходів активну участь брали об'єднан­ня підприємців «Піка», «Порада», ПП «Родник-Ют», інші підприємства малого бізнесу.

За ініціативи Ради Союзу підприємці області взяли участь у всеукраїнських форумах з розвитку підприємництва за участю Президента України.

Союз приймає участь в інтересах малого та середнього бізнесу в роботі Запорізькій обласній та За­порізькій міській Координаційних радах з питань розвитку підприємництва.

Підтримуючи ініціативу керівників підприємств та об'єд­нань малого та середнього бізнесу Рада ЗОСПП «Потенціал» зверталась до цен­тральних та місцевих органів влади, УСПП щодо вирішення ок­ремих проблем їх діяльності, зокрема Запорізького міського со­юзу підприємців «НІКА», Асоціації фермерів Запорізької області (мікрофінансування, вирішення проблем з земельних та майно­вих питань, з питань взаємодії з органами влади), ВАТ «Запо­різький шиноремонтний завод» (відновлення електропостачан­ня підприємства), ПП «Родник-ЮТ» (перевірки Мінекономіки дотримання процедури відкритих торгів управлінням житлово-комунального господарства Львівської міської ради на закупівлю за державні кошти вітчизняних теплолічильників «Січ-Узв»), ПП Петрушенко А.І. (встановлення рівних прав та умов діяль­ності на ринку ритуальних послуг та недопущення монополії дер­жавних підприємств), ВКП «Індастрі» (щодо співпраці з систе­мою Держкомрезерву), ТОВ «АРГ ГРАНД» (щодо підготовки рекламно-презентаційного видання) і іншим.

За організаційної підтримки Союзу разом з об'єднанням підприємців «Порада» (м.Запоріжжя) проведені обласні бізнес-форуми:

• з реалізації проекту з розробки стратегії регіонального розвит­ку, який здійснюється за сприяння інституцій надання техніч­ної допомоги з боку Уряду Канади;

• «Соціальна відповідальність бізнесу».

Активна участь в них ділових кіл області сприяли залучен­ню їх до розробки регіональних програм та підвищення соціаль­ного іміджу підприємців.

 

Читайте нас на FACEBOOK


Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізької областіАгентство Промышленных Новостей


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням в якості джерела ЗОСППР «Потенціал». Передрук матеріалів в мережі тільки з прямим гіперпосиланням на http://www.potencial.org.ua
Проверка сайта