Логін:
Пароль:
 


Архів подій


 

Кадри, Соціальні питання » Вступна стаття

Постійну увагу ЗОСППР «Потенціал» приділяє розвитку науко­во-технічного потенціалу області, використовуючи спільні можливості промислових підприємств і нау­кових установ для виконання науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт, збере­ження дослідницької бази, зміцнення зв'язку науки і виробництва, впровадження інновацій. У 2001 році на базі Запорізького національного технічного університету за участю промислових підприємств та підприємницьких структур, галузевих науково-дослідних, проектно-конструкторських та технологіч­них інститутів, вищих навчальних закладів регіону проведено обласну науково-практичну конферен­цію, виставку наукових розробок та розширене за­сідання Ради з розвитку науково-технічного потен­ціалу регіону, подолання законодавчих, організа­ційних, економічних перешкод на регіональному та державному рівнях.

Союзом укладений договір з регіональним від­діленням Української державної інноваційної ком­панії. Новостворена база інноваційних проектів ви­користовується для пошуку інвесторів, у тому числі через мережу Інтернету.

З метою забезпечення якісної підготовки ка­дрів для господарського комплексу області Сою­зом разом з обласним комітетом профтехосвіти створено Інститут розвитку персоналу, який на про­тязі останніх років здійснює методичне забезпечен­ня навчального процесу.

 

Читайте нас на FACEBOOK


Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізької областіАгентство Промышленных Новостей


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням в якості джерела ЗОСППР «Потенціал». Передрук матеріалів в мережі тільки з прямим гіперпосиланням на http://www.potencial.org.ua
Проверка сайта